Dolar : Alış : 6.7382 / Satış : 6.7504
Euro : Alış : 7.3235 / Satış : 7.3367
HAVA DURUMU
hava durumu

istanbul12°CParçalı Bulutlu

Son Dakika Haberleri

Üyelik İşlemleri Yeni Üyelik / Giriş Yap

Hidayet ile İlgili Sahih Hadisler

Ana Sayfa » İslam » Hadis » Hidayet ile İlgili Sahih Hadisler
18 Mayıs 2016

Hidayet Hakkında Peygamberimizin Hadisleri

Fasil : İLİM BÖLÜMÜ
Konu : İlim Adabı
Ravi : Sehl İbnu Sa`d
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Vallahi, senin hidayetinle bir tek kişiye hidayet verilmesi, senin için kıymetli develerden müteşekkil sürülerden daha hayırlıdir.”
HadisNo : 4119

Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ
Konu : Sahabelerden Bazılarının Faziletleri – Muaviye (ra)
Ravi : Abdurrahman İbnu Ebi Umeyre
Hadis : Resulullah`ın Muaviye için şöyle dua ettiğini rivayet etmektedir: “Allahım, onu hidayet edici ve hidayeti bulmuş kıl ve onunla (insanlara) hidayet ver.”
HadisNo : 4480

Fasil : PEYGAMBERLİK BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Duasının Makbul Olması
Ravi : Ebu Hureyre
Hadis : Ben müşrike annemi İslam`a davet ediyordum, fakat hep imtina ediyordu. Bir gün yine davette bulunmuştum, bana Resulullah (sav) hakkında hoşuma gitmeyen sözler işittirdi. Ağlayarak Aleyhissalatu vesselam`a gittim. “Niye ağlıyorsun?” diye sordu. “Ey Allah`ın Resulü” dedim, “annemi İslam`a davet ediyordum, hep bana imtina etti. Bugün de aynı davette bulundum, bu sefer sizin hakkınızda hoşuma gitmeyen sözler sarfetti. Ebu Hureyre`nin annesine hidayet vermesi için Allah`a dua ediverin!” dedim. Bu talebim üzerine Aleyhissalatu vesselam: “Allahım! Ebu Hureyre`nin annesine hidayet et!” buyurdular. Ben, Aleyhissalatu vesselam`ın duasına sevinerek huzurlarından ayrıldım. Anneme geldiğim zaman, kapıya yöneldim. Kapı kapalıydı. Annem ayak seslerimi işitti: “Ebu Hureyre! Yerinde dur (içeri girme)!” diye seslendi. Ben su şırıltılarını işittim, yıkanıyordu. Yıkandı, entarisini giydi, alelacele başörtüsünü koydu ve kapıyı açtı. Şehadet ederim ki Allah`tan başka ilah yoktur. Şehadet ederim ki Muhammed Allah`ın elçisidir!” diyordu. Ben hemen Resulullah (sav)`a döndüm. Sevinçten ağlıyordum. “Ey Allah`ın Resulü! Müjde! dedim. Allah senin duanı kabul buyurdu. Ebu Hureyre`nin annesine hidayet nasip etti!” Aleyhissalatu vesselam Allah`a hamdetti ve hayırlı sözler söyledi.
HadisNo : 5600

Fasil : SOHBET BÖLÜMÜ
Konu : Hapşırma Ve Esneme Hakkında
Ravi : Ebu Musa
Hadis : Yahudiler, Resulullah (sav)`ın huzurlarında zoraki hapşırırlar ve bununla kendileri için yerhamukumullah demesini umarlardı. Resulullah ise onlara: “Allah size hidayet versin ve aklınızı ıslah etsin” derdi.
HadisNo : 3399

Fasil : DUA BÖLÜMÜ
Konu : Rüku Ve Secdelerde Okunacak Dualar
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav) iki secde arasında: “Allhümme`ğfir li ve`rhamni ve`cbürni, ve`hdini ve`rzukni. (Allahım bana mağfiret et, merhamet et, beni zengin kıl, bana hidayet ver, bana rızık ver)” derdi.
HadisNo : 1807

Fasil : TEFSİR BÖLÜMÜ – ESBAB-I NÜZULE DAİR
Konu : Kasas Suresi
Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : “(Ey Muhammed) Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin, ama Allah dilediğine hidayet verir” (Kasas 56) ayeti hakkında şunu söylemiştir: “Bu ayet Resulullah (sav)`ın, amcası Ebu Talib`in İslam`a girmesini ısrarla istemesi üzerine nazil oldu.”
HadisNo : 730

Fasil : DUA BÖLÜMÜ
Konu : Evden Çıkış Ve Eve Giriş Duaları
Ravi : Enes
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Evinden çıkınca kim: “Allah`ın adıyla, Allah`a tevekkül ettim, güç kuvvet Allah`tandır” derse kendisine: “İşine bak, sana hidayet verildi, kifayet edildi ve korundun da” denir, ondan şeytan yüz çevirir.”
HadisNo : 1829

Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ
Konu : Bazı Arap Kabilelerinin Fazileti
Ravi : Cabir
Hadis : Sahabeler (ra), Aleyhissalatu vesselam`a müracat ederek: “Ey Allah`ın Resulü! Taiflilerin okları bizleri yaralayıp parçaladı. Aleyhlerine Allah`a bir bedduada bulunuverseniz! ” dediler. Aleyhissalatu vesselam: “Allahım, Taiflilere hidayet ver” buyurdular!
HadisNo : 4542

Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ
Konu : Bazı Arap Kabilelerinin Fazileti
Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Tufeyl İbnu Amr ed-Devsi, Resulullah (sav)`a gelerek: “Devs kabilesi helak oldu. (Allah`a) asi oldu (ve İslam`a girmekten) imtina etti. Onlara bir bedduada bulunun!” dedi. Orada bulunanlar, Aleyhissalatu vesselamın beddua yapacağını zannetti. Ama O: “Allah`ım, Devs`e hidayet ver, onları imana getir” buyurdu.
HadisNo : 4541

Fasil : DUA BÖLÜMÜ
Konu : Uyuma Ve Uyanma Duaları
Ravi : Aişe
Hadis : Hz. Peygamber (sav) geceleyin uyanınca şu duayı okurdu: “Allahım! Seni hamdinle tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Günahım için affını dilerim, rahmetini taleb ederim. Allahım ilmimi artır, bana hidayet verdikten sonra kalbimi saptırma. Katından bana rahmet lutfet. Sen lutfedenlerin en cömerdisin”.
HadisNo : 1824

Fasil : MEV`İZELER BÖLÜMÜ
Konu : Mev`izeler Hakkında
Ravi : Ebu İdris el-Havlani
Hadis : Ebu İdris el-Havlani, Ebu Zerr (ra)`den anlatıyor: “Resulullah (sav), aziz ve celil olan Rabbinden naklen anlattığına göre, Rabb Teala şöyle buyurmuştur: “Ey kullarım! Ben nefsime zulmü haram ettim, onu sizin aranızda da haram kıldım. Öyleyse birbirinize zulmetmeyin. Ey kullarım! hidayet verdiklerim dışında hepiniz dall (doğru yoldan sapmışlar)sınız. Öyleyse benden hidayet isteyin de sizi hidayet edeyim! Ey kullarım! Benim yedirdiklerim hariç, hepiniz açlarsınız. Öyleyse benden yiyecek isteyin de size yiyecek vereyim! Ey kullarım! Benim giydirdiklerim hariç hepiniz çıplaklarsınız! Öyleyse benden giyinme talep edin de sizleri giydireyim! Ey kullarım! Sizler gece ve gündüz hata işliyorsunuz. Ben ise bütün günahları affederim. Öyleyse benden mağfiret talep edin de sizleri bağışlayayım. Ey kullarım! Bana zarar verme mevkiine ulaşamazsınız ki bana zarar veresiniz! Bana fayda sağlama mertebesine de ulaşamazsınız ki bana menfaat sağlayasınız. Ey kullarım! Şayet sizlerin öncekileri, sonrakileri; insi olanları, cinni olanları hepsi de sizden en muttaki bir insanın kalbi üzere olsaydınız, bu benim mülkümde hiç bir şeyi zerre miktar artırmazdı. Ey kullarım! Eğer sizin öncekileriniz ve sonrakileriniz, insi olanlarınız, cinni olanlarınız sizden en facir bir kimsenin kalbi üzere olsaydınız, bu benim mülkümden zerre kadar bir eksiklik hasıl etmezdi. Ey kullarım! Eğer sizlerin öncekileri ve sonrakileri, insi olanları, cinni olanları bir düzlükte toplanıp bana talepte bulunsay diniz, ben de her insana istediğini verseydim, bu, benim nezdimde olandan, iğnenin denize batırıldığı zaman hasıl ettiği eksilme kadar bir noksanlık ancak meydana getirirdi. Ey kullarım! Bunlar sizin amelleriniz, onları sizin için sayıyorum. Sonra bunların karşılığını size ödeyeceğim. Öyleyse sizden kim bir hayırla karşılaşırsa Allah`a hamd etsin. Kim de hayır değil de başka bir şey bulursa, kendinden başka bir şeyi levmetmesin (kınamasın, başına geleni kendinden bilsin).”
HadisNo : 5363

Fasil : DUA BÖLÜMÜ
Konu : Hapşıranın Duası
Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden biri hapşırınca “Elhamdülillah ala külli hal” (Her hal için elhamdülillah) desin. Kardeşi de -yahut arkadaşı da- ona “Yerhamükallah” diye cevap versin. (Kardeşi bunu) kendisi için söyleyince, hapşıran da Yehdikümullah ve yuslih baleküm (Allah size de hidayet versin ve işinizi düzeltsin) desin.”
HadisNo : 1866

Fasil : NAMAZ BÖLÜMÜ
Konu : Kunut
Ravi : Hasan İbnu Ali İbnu Ebi Talib
Hadis : Resulullah (sav) bana vitirde okuduğum bir dua öğretti. Şöyle ki: “Allahım! Beni hidayet verdiklerinden kıl, afiyet verdiklerinden eyle, Beni, işlerini üzerine aldıkların arasına koy. (Ömür, mal, ilim, v.s.`den) verdiklerini hakkımda mübarek kıl. Vukuuna hükmettiğin şerlerden beni koru. Sen dilediğin hükmü verirsin, kimse seni mahkum edemez. Sen kimin işini üzerine aldıysan o zelil olmaz. Rabbimiz! Sen münezzehsin, muallasın.”
HadisNo : 2619

Fasil : GAZVELER BÖLÜMÜ
Konu : Gazveler – Muhtelif Seriyyeler
Ravi : Cerir İbnu Abdillah
Hadis : Resulullah (sav), bana: “Beni, Zü`l-Halasa`dan kurtarmaz mısın?” buyurdu. Bu, Has`amda bir bina idi. el-Kabetu`l-Yemaniyye denmekte idi. Ahmes kabilesinden yüzelli atlı ile oraya vardım. Ahmesliler at besleyen insanlardı. Ben ise at üzerinde duramıyordum. [Durumu Resulullah`a söyledim.] Aleyhissalatu vesselam göğsüme vurdu; öyle ki, parmaklarının izni göğsümün üzerinde gördüm. Sonra: “Allah`ım, Cerir`i (atının üstünde) sabit kıl, onu hidayete ermiş ve hidayet edici kıl!” buyurdu. Ben gittim, onu kırdım ve yaktım.
HadisNo : 4302

Fasil : NAMAZ BÖLÜMÜ
Konu : Akşam Namazı
Ravi : Ebu Abdillah es-Sunabihi
Hadis : Hz. Ebu Bekr (ra)`in hilafeti sırasında Medine`ye geldim, arkasında akşam namazını kıldım, ilk iki rek`atinde Fatiha ile (kısaru`l-mufassal denen) kısa sürelerden birer süre okudu. Sonra üçüncü rek`ate kalktı. Ben (ne okuyacağını işitmek için) hemen kendisine -elbisem elbisesine değecek kadar- yaklaştım. Fatiha ve beraberinde “Rabbena la tuziğ kulübena ba`de iz hedeytena veheb lena min ledünke rahmeten inneke ente`l-Vehhab” (Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi saptırma. Katından bize bir rahmet lutfet. SDen çok lutfedenlerdensin) ayetini okuduğunu işittim.
HadisNo : 2561

Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ
Konu : İslam Ümmetinin Fazileti
Ravi : Huzeyfe
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah Teala hazretleri, bizden öncekileri cum`ayı bulma işinde şaşırttı. Bu sebeple cumartesi yahudilerin, pazar günü de hıristiyanların oldu. Allah Teala hazretleri bizi yarattı ve bizlere cuma gününü bulma hususunda hidayet nasib etti: Cumayı da, cumartesiyi de, pazarıda (ibadet günleri) kıldı. Onlar Kıyamet günü de bize tabidirler. Biz, dünya ehli arasında sonuncuyuz, fakat Kıyamet günü birinciler olacağız ve bütün mahlukattan önce hesapları görülüp bitirilecekler olacağız.”
HadisNo : 4509

Fasil : KAZA (DAVA) VE HÜKÜM BÖLÜMÜ
Konu : Kadılık Adabı
Ravi : Ali
Hadis : Resulullah (sav) beni Yemen`e kadı olarak gönderdi. O sıralarda henüz yaşım küçüktü, kazayı (hüküm vermeyi) bilmiyordum (Beni takviye için): “(Sen tereddüt etme, git! Bu vazife için) Allah kalbine hidayet koyacak ve delili de sabit kılacak. Yanına iki hasım geldiği vakit, birinciyi dinlediğin gibi, diğerini de dinlemeden sakın hüküm verme. Böyle yapman (daha isabetli) karar vermen için gereklidir!” buyurdular. Hz. Ali devamla der ki: “Ondan sonra hep kadılık yaptım. Henüz, bir kerecik olsun hükümde tereddüde düşmedim.”
HadisNo : 4891

Fasil : FİTNELER HEVALAR VE İHTİLAFLAR BÖLÜMÜ
Konu : Zamanla Vukua Gelecek Fitne Ve Hevalar
Ravi : Aişe
Hadis : Resulullah (sav) (bir gün): “Lat ve Uzza`ya (tekrar) tapılmadıkça gece ile gündüz gitmeyecektir!” buyurdular. Ben atılıp: “Ey Allah`ın Resulü! Allah Teala Hazretleri “O Allah ki Resulünü hidayet ve hak dinle göndermiştir, ta ki onu bütün dinlere galebe kılsın” (Saff 9) ayetini indirdiği zaman ben bunun tam olduğunu zannetmiştim!” dedim. Aleyhissalatu vesselam cevaben: “Bu hususta Allah`ın dediği olacak. Sonra Allah hoş bir rüzgar gönderecek. Bunun tesiriyle kalbinde zerre miktar imanı olanın ruhu kabzedilecek. Kendisinde hiçbir hayır olmayan kimseler dünyada baki kalacaklar ve bunlar atalarının dinlerine dönecekler” buyurdular.
HadisNo : 4778

Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ
Konu : Ehl-i Beyt`in Fazileti
Ravi : Zeyd İbnu Erkam
Hadis : Yezid İbnu Hayyan, Zeyd İbnu Erkam (ra)`tan naklen anlatıyor: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Haberiniz olsun! Ben size iki ağırlık bırakıyorum. Bunlardan biri Allah Teala`nın Kitabı`dır. O, Allah`ın (sema-arz arasına uzanmış) ipi olup, kim ona tutunursa hidayet üzere olur, kim de onu terkederse dalalete düşer. İkincisi itretim, Ehl-i Beytim`dir.” Biz, Zeyd İbnu Erkam`a sorduk: “Kadınları da Ehl-i Beyt`inden midir?” “Hayır!” dedi, Allah`a yemin olsun, kadın bir müddet erkekle beraber olur. Sonra (kocası) onu boşar, o da babasına ve kavmine döner. Resulullah (sav)`ın Ehl-i Beyt`i aslı ve kendinden sonra sadaka haram olan asabesi`dir.”
HadisNo : 4497

Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ
Konu : Ashabın Faziletlerinin Mücmel Zikri
Ravi : Said İbnu`l-Müseyyeb
Hadis : Hz. Ömer (ra)`den naklediliyor: “Demişti ki: “Ben Resulullah (sav)`ı dinledim, buyurmuştu ki: “Ben, Rabbimden Ashabımın benden sonra düşeceği ihtilaf hakkında sordum. Bunun üzerine şöyle vahyetti: “Ey Muhammed! Senin Ashabın benim nezdimde, gökteki yıldızlar gibidir. Bazıları diğerlerinden daha kavidirler. Her biri için bir nur vardır. Öyleyse, kim onların ihtilaf ettikleri meselelerden birini alırsa, o kimse benim nazarımda hidayet üzeredir.” Hz. Ömer der ki: “Resulullah (sav) (devamla) ilave etti: “Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız hidayeti bulursunuz.” [Rezin tahriç etmiştir. (Hadisin birinci kısmım Cami`u`us-Sağir`de Suyuti kaydeder (Feyzu-Kadir 4,76). İkinci kısmı da İbnu Abdu`l-Berr, Cami`ul-İlm`de kaydetmiştir (2,91)]
HadisNo : 4368

Fasil : NAMAZ BÖLÜMÜ
Konu : Hutbe Ve Hutbe İle İlgili Hususlar
Ravi : İbnu Mes`ud
Hadis : Resulullah (sav) teşehhüd okuyunca şu mealde zikirde, duada bulunuyordu: “Hamd Allah`adır, O`na sığınır, O`ndan mağrifet dileriz. Nefislerimizin şerrinden de O`na sığınırız. Allah kime hidayet verirse onu kimse sapıtamaz, kimi de sapıtırsa onu kimse hidayete götüremez. Şehadet ederim ki, Allah`tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed O`nun kulu ve Resulüdür. O`nu hak ile, kıyametten önce müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdi. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulmuştur. Kim de o ikisine isyan ederse, (bilsin ki) sadece kendisine zarar verir, Allah`a hiçbir zarar veremez.” [Bir rivayette hadise şu ziyadeyi yaptıktan sonra gerisini aynen rivayet etmiştir…. (Cuma günü teşehhüd`den sonra…)]
HadisNo : 2872

Fasil : DUA BÖLÜMÜ
Konu : İstiğfar; Tesbih; Tehlil; Tekbir; Tahmid Ve Havkale
Ravi : İbnu Ebi Evfa
Hadis : Bir adam gelerek- “Ey Allah`ın Resulü!” dedi, “ben Kur`an`dan bir parça seçip alamıyorum. Bana kifayet edecek bir şeyi siz bana öğretseniz!” “Öyleyse,” buyurdu, “Sübhanallah velhamdülülah, ve lailahe illallah, vallahu ekber, vela havle vela kuvvete illa biliah. (Allah`ım seni tenzih ederim, hamdler sana mahsustur. Allah`tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür, güç kuvvet Allah`tandır) de!” “Ey Allah`ın Resulü!” dedi, “bu zikir Allah içindir. (O`nu senadır), kendim için dua olarak ne söyleyeyim?” “Şöyle dua et: “Allahım bana merhamet et, afiyet ver, hidayet ver, rızık ver!” Adam (dinleyip, kalkınca) ellerini sıkıp göstererek: “Şöyle (sımsıkı belledim!)” dedi, Resulullah (sav), bunun üzerine: “İşte bu adam iki elini de hayırla doldurdu!” buyurdu. (Hadis Ebu Davud`da tam olarak, Nesai`de kısmi olarak rivayet edilmiştir)
HadisNo : 1881

Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Tavaf Ve Sa`yde Dua
Ravi : Nafi`
Hadis : Nafi` (ra)`nin anlattığına göre, İbnu Ömer (ra)`i Safa tepesi üzerinde şöyle dua ederken işitmiştir: “Ey Allah`ım, Kitab-ı Mübin`inde: “Bana dua edin size icabet edeyim!” (Gafir 60) diyorsun, sen sözünden dönmezsin. Ben şimdi senden istiyorum: Bana hidayet verip İslam`ı nasib ettin, onu geri alma. Son nefesimi Müslüman olarak vermemi nasib et” (Amin) (Rezin şunu ilave etmiştir: “(İbnu Ömer), üç kere tekbir getirir ve şöyle derdi: “Allah`tan başka ilah yoktur, O tekdir, O`nun ortağı yoktur, mülk O`nundur, bütün hamdler O`na aittir, O her şeye kadirdir.” Bunu da yedi kere tekrarlardı. Merve`de de, her şavtta aynı şeyleri tekrar ederdi. [Rezin`in bu ilavesi de Muvatta`nın aynı babındadır (127. hadis)])
HadisNo : 1394

Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ
Konu : Ashabın Fazilet Ve Menkıbelerinin Yüceliği
Ravi : Usame İbnu Zeyd
Hadis : Ben Resulullah (sav)`ın yanında oturuyordum. Ali ve Abbas (ra) gelip (huzuruna girmek için) izin istediler. Aleyhisselatu vesselam: “Ne getirdiler biliyor musun?” buyurdular. “Hayır, bilmiyorum!” dedim. “Ama ben biliyorum, onlara izin ver” buyurdular. (İçeri aldım), onlar da girdiler. “Ey Allah`ın Resulü! Ehlinden hangisi sana daha sevgili? Sormaya geldik!” dediler. “Ehlimin bana en sevgili olanı, kendisine (hidayet ederek) Allah`ın nimetlendirdiği, (azad edip evlat edinmemle de) kendimin ikram etmiş olduğu kimsedir!” buyurdu ve Usame İbnu Zeyd (ra)`i zikretti. “Pekala sonra kim?” dediler. “Sonra Ali İbnu Ebi Talib!” buyurdular. Bunun üzerine amcası Abbas (ra): “Ey Allah`ın Resulü! Amcanı en sona bıraktın!” dedi. “Ali hicrette senden önce davrandı!” cevabını verdiler.
HadisNo : 4376

Fasil : İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu : Kur`an Ve Hadise Uymaya Dair
Ravi : İrbaz İbnu Sariye
Hadis : Bir gün Resulullah (sav) bize namaz kıldırdı. Sonra yüzünü cemaate çevirerek çok beliğ, çok manidar bir vaazda bulundu. Öyle ki dinleyenlerin gözleri yaşla, kalpleri de heyecanla doldu. Cemaatten biri: “Ey Allah`ın Resulü, sanki bu, bir veda konuşmasıdır, bize ne tavsiye ediyorsunuz?” dedi. “Size, buyurdu, Allah`a karşı takvada bulunmanızı, başınızda Habeşli bir köle olsa bile emirlerini dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Zira, sizden hayatta kalanlar benden sonra nice ihtilaflar görecek. Öyle ise size sünnetimi ve hidayet üzere olan Hülefa-i Raşidin`in sünnetini hatırlatırım, bunlara uyun ve dört elle sarılın. Sonradan çıkarılan şeylere karşı da son derece dikkatli ve uyanık olun. Zira (sünnette bulunana zıt olarak) her yeni çıkarılan şey bir bid`attır, her bid`at de dalalettir, sapıklıktır.”
HadisNo : 55

Fasil : NİKAH BÖLÜMÜ
Konu : Kız İsteme; Nikah Duasi Ve Nazar
Ravi : İbnu Mes`ud
Hadis : Resulullah (sav) bize hacet duasını öğretti. Şöyleydi: “Hamd Allah`a mahsustur. O`ndan yardım dileriz, O`ndan af talep ederiz, nefsimizin şerlerinden, amellerimizin kötülerinden O`na sığınırız. Allah kime hidayet verirse onu saptıracak yoktur. Allah kimi de saptırmışsa, onu da hidayete erdirecek yoktur. Allah`tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. Muhammed`in O`nun kulu ve resulü olduğuna da şehadet ederim. Ey iman edenler, adını zikrederek birbirinize talepte bulunduğunuz Allah`tan ve aranızdaki akrabalık bağını koparmaktan korkun! Şurası muhakkak ki Allah üzerinizde murakıbtır” (Nisa 1). “Ey iman edenler! Allah`tan hakkıyla korkun. Sakın ha Müslümanlar olmaktan başka şekilde ölmeyin” (Al-i İmran 102). “Ey iman edenler Allah` tan korkun ve sağlam bir söz söyleyin. Ta ki Allah sizin işlerinizi salaha çıkarsın ve günahlarınızı da affetsin. Kim Allah ve Resulü`ne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.” (Ahzab, 70-71).
HadisNo : 5630

Fasil : FİTNELER HEVALAR VE İHTİLAFLAR BÖLÜMÜ
Konu : Zamanla Vukua Gelecek Fitne Ve Hevalar
Ravi : Huzeyfe
Hadis : Resulullah (sav)`a halk hayırdan sorardı. Ben ise, bana da ulaşabilir korkusuyla, hep şerden sorardım. (Yine bir gün): “Ey Allah`ın Resulü! Biz cahiliye devrinde şer içerisinde idik. Allah bize bu hayrı verdi. Bu hayırdan sonra tekrar şer var mı?” diye sordum. “Evet var!” buyurdular. Ben tekrar: “Pekiyi bu şerden sonra hayır var mı?” dedim. “Evet var! Fakat onda duman da var” buyurdular. Ben: “Duman da ne?” dedim. “Bir kavim var. Sünnetimden başka bir sünnet edinir, hidayetimden başka bir hidayet arar. Bazı işlerini iyi (maruf) bulursun, bazı işlerini kötü (münker) bulursun” buyurdular. Ben tekrar: “Bu hayırdan sonra başka bir şer kaldı mı?” diye sordum. “Evet!” buyurdular. “Cehennem kapısına çağıran davetliler var. Kim onlara icabet ederek o kapıya doğru giderse, onlar bunu ateşe atarlar” buyurdular. Ben: “Ey Allah`ın Resulü! Ben (o güne) ulaşırsam, bana ne emredersiniz?” dedim. “Müslümanların cemaatine ve imamlarına uy, onlardan ayrılma. [İmam sırtına (zulmen) vursa, malını (haksızlıkla) alsa da onu dinle ve itaat et!]” buyurdular. “O zaman ne cemaat ne de imam yoksa?” dedim. “O takdirde bütün fırkaları terket (kaç)! Öyle ki, bir ağacın köküne dişlerinle tutunmuş bile olsan, ölüm sana gelinceye kadar o vaziyette kal.” buyurdular.
HadisNo : 4788

Fasil : TEFSİR BÖLÜMÜ – ESBAB-I NÜZULE DAİR
Konu : Bakara Suresi
Ravi : el-Berd İbnu`l-Azib
Hadis : Resulullah (sav) Medine`ye gelince, önce Ensar`dan olan ecdadının -veya dayılarının- yanına indi: O zaman namazlarını on altı veya on yedi ay boyunca Beytu`l-Makdis`e doğru kıldı. Ancak kıblenin Kabe`ye doğru olmasını arzuluyordu. (Kabe`ye doğru) kıldığı ilk namaz da ikindi namazı idi. Bu namazı Resulullah (sav)`la birlikte ashabtan bir grup kimse kılmıştı. Bu namazı kılanlardan biri, oradan ayrılınca bir mescide rastladı. Cemaati namaz kılıyordu ve tam rükü halinde idiler. Adam onlara: “Şehadet ederim ki Hz. Peygamber (sav)`le Kabe`ye doğru namaz kıldık” dedi. Cemaat oldukları yerde Kabe`ye yöneldiler. Müslümanların Beytu`l-Makdis`e doğru namaz kılmaları Yahudilere memnun ediyordu. Yüzler Kabeye doğru yönelince Yahudiler bundan hiç memnun kalmadılar. Arkadan hemen şu mealdeki ayet nazil oldu: “Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz…” (Bakara, 144). Beyinsiz Yahudiler dedikoduya başladılar: “Uyageldikleri kıbleyi niye değiştirdiler?” De ki: “Doğu da batı da Allah`ındır. Allah dilediğini doğru yola hidayet eder” (Bakara, 144).
HadisNo : 451

Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ
Konu : Sahabe Dışındaki Bazı Kimselerin Fazileti – Ebu Talib
Ravi : Müseyyeb İbnu`l-Hazn
Hadis : Ebu Talib`in ölüm anı gelince, Resulullah (sav) yanına geldi. Başucunda Ebu Cehil ile Abdullah İbnu Ebi Umeyye İbni`l-Muğire`yi buldu. “Ey Amcacığım! Bir kelimelik Lailahe illallah de! Onunla Allah indinde senin lehine şehadette bulunayım!” dedi. Ebu Cehil ve Abdullah atılarak (Ebu Talib`e): “Sen Abdulmuttalib`in dininden yüz mü çevireceksin?” diye müdahale ettiler. Resulullah (sav), (kelime-i şehadeti) ona arzetmeye devam etti. Onlar da kendi sözlerini aynen tekrara devam ettiler. Öyle ki bu hal Ebu Talib`in son söz olarak, onlara: “Ben Abdulmuttalib`in dini üzereyim!” demesine kadar devam etti. Ebu Talib Lailahe illallah demekten kaçınmıştı. Resulullah (sav): “Yasaklanmadığı müddetçe senin için istiğfar edeceğim!” dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah şu vahyi indirdi. (Mealen): “Akraba bile olsalar, onların cehennemlik oldukları ortaya çıktıktan sonra müşrikler hakkında Allah`tan af dilemek ne Peygmaber`e ve ne de iman edenlere uygun düşmez” (Tevbe 113). Cenab-ı Hak şu ayeti de Ebu Talib hakkında indirmiştir. (Mealen): “Sen, sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin. Ancak Allah dilediğine hidayet verir. Doğru yolda olanları en iyi bilen de O`dur” (Kasas 56 ).
HadisNo : 4557

Fasil : DUA BÖLÜMÜ
Konu : Selamdan Sonra Okunacak Dua
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav)`ın geceleyin namazdan çıkınca şu duayı okuduğunu işittim: “Allahım! Senden, katından vereceğin öyle bir rahmet istiyorum ki, onunla kalbime hidayet, işlerime nizam, dağınıklığıma tertip, içime kamil iman, dışıma amel-i salih, amellerime temizlik ve ihlas verir, rızana uygun istikameti ilham eder, ülfet edeceğim dostumu lütfeder, beni her çeşit kötülüklerden korursun. Allahım, bana öyle bir iman, öyle bir yakin ver ki, artık bir daha küfür (ihtimali) kalmasın, öyle bir rahmet ver ki, onunla, dünya ve ahirette senin nazarında kıymetli olan bir mertebeye ulaşayım. Allahım! Hakkımızda vereceğin hükümde lütfunla kurtuluş istiyorum, (kurbuna mazhar olan) şühedaya has makamları niyaz ediyorum, bahtiyar kulların yaşayışını diliyorum, düşmanlara karşı yardım taleb ediyorum! Allahım! Anlayışım kıt, amelim az da olsa (dünyevi ve uhrevi) ihtiyaçlarımı senin kapına indiriyor (karşılanmasını senden taleb ediyorum). Rahmetine muhtacım, halimi arzediyorum. (İhtiyacım ve fakrım sebebiyledir ki) ey işlere hükmedip yerine getiren, kalplerin ihtiyacını görüp şifayab kılan Rabbim! Denizlerin aralarını ayırdığın gibi benimle cehennem azabının arasını da ayırmanı, helake davetten, kabir azabından korumanı diliyorum. Allahım! Kullarından herhangi birini verdiğin bir hayır veya mahlukatından birine vaadettiğin bir lütuf var da buna idrakim yetişmemiş, niyetim ulaşamamış ve bu sebeple de istediklerimin dışında kalmış ise ey alemlerin Rabbi, onun husulü için de sana yakarıyor, bana onu da vermeni rahmetin hakkında senden istiyorum. Ey Allahım! Ey (Kur`an gibi, din gibi) kuvvetli ipin, (şeriat gibi) doğru yolun sahibi! Kafirler için cehennem vaadettiğin kıyamet gününde, senden cehenneme karşı emniyet, arkadan başlayacak ebediyet gününde de huzur-ı kibriyana ulaşmış mukarrebin meleklerle, (dünyada iken çok) rüku ve secde yapanlar ve ahidlerini ifa edenlerle birlikte cennet istiyorum. Sen sınırsız rahmet sahibisin, sen (seni dost edinenlere) hadsiz sevgi sahibisin, sen dilediğini yaparsın. (Dilek sahipleri ne kadar çok, ne kadar büyük şeyler isteseler hepsini yerine getirirsin) Allahım! Bizi, sapıtmayıp, saptırmayan hiddyete ermiş hidayet rehberleri kıl. Dostlarına sulh (vesilesi), düşmanlarına da düşman kıl. Seni seveni (sana olan) sevgimiz sebebiyle seviyoruz. Sana muhalefet edene, senin ona olan adavetin sebebiyle adavet (düşmanlık) ediyoruz. Allahım! Bu bizim duamızdır. Bunu fazlınla kabul etmek sana kalmıştır. Bu, bizim gayretimizdir, dayanağımız sensin. Allahım! Kalbime bir nur, kabrime bir nur ver; önüme bir nur, arkama bir nur ver; sağıma bir nur, soluma bir nur ver; üstüme bir nur, altıma bir nur ver; kulağıma bir nur, gözüme bir nur ver; saçıma bir nur, derime bir nur ver; etime bir nur, kanıma bir nur ver; kemiklerime bir nur koy! Allahım nurumu büyüt, (söylediklerimin hepsine bedel olacak) bir nur ver, (söylenmiyenleri de kuşatacak) bir nur daha ver! İzzeti bürünmüş, onu kendine alem yapmış olan Zat münezzehtir. Büyüklüğü bürünmüş ve bu sebeple kullarına ikramı bol yapmış olan Zat münezzehtir. Teşbih ve takdis sadece kendine layık olan Zat münezzehtir. Fazl ve nimetler sahibi Zat münezzehtir. Azamet ve kerem sahibi Zat münezzehtir. Celal ve ikram sahibi Zat münezzehtir.”
HadisNo : 1811

Fasil : HUDUD BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Hadd Tatbik Ettikleri Kimseler
Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Yahudilerden bir kadınla bir erkek zina yaptılar. Birbirlerine: “Bizi şu peygambere götürün. Çünkü bir kısım hafifletmeler getiren bir peygamberdir. Bize recm dışında fetvalar verirse kabul eder, Allah indinde O`nun hükmünü kendimize delil kılarız ve: “Peygamberlerinden bir peygamberin bize verdiği fetvalarda amel ettik, hevamıza uymadık” deriz” dediler. Mescidde ashabıyla birlikte oturmakta olan Hz. Peygamber (sav)`a gelerek: “Ey Ebu`l-Kasım, zina yapan kadın ve erkek hakkında kanaatin nedir?” dediler. O, onlara tek kelime söylemeden Beyt-i Midraslarına geldi. Kapıda durarak: “Hz. Musa (a.s)`ya kitabı indiren Allah aşkına söyleyin, muhsan olan birisi zina yapacak olursa bunun Tevrat`taki hükmü nedir?” diye sordu. “Yüzü siyaha boyanır, eşek üzerine ters bindirilir ve dayak atılır.” Hadiste geçen tecbiye: Zanileri, enseleri birbirine bakacak şekilde bir eşeğe bindirilip, bu halde sokaklarda dolaştırılmasıdır. Raivi devamla der ki: “Yahudilerden bir genç (bu cevaba katılmayıp) susmuştu. Resulullah (sav) onun suskunluğunu görünce sualinde ısrar etti. Bunun üzerine genç: “Madem ki sen bize Allah`ın adına yemin veriyorsun (gerçeği söyleyeceğim): “Biz Tevrat`ta recm emrini görüyoruz” dedi. Resulullah (sav): “Allah`ın emrini hafifletmenizin başlangıcı nasıl oldu?” diye sordu. (Genç) şu cevabı verdi: “Krallarımızdan birinin bir yakın akrabası zina yaptı. Kralımız, recmi ona tatbik etmedi. Sonra halka mensup bir aileden bir erkek zina yaptı. Bunu recmetmek istedi. Ancak adamın kavmi buna mani olup: “Sen yakınını getirip recmetmedikçe biz de adamımızın recmedilmesine müsaade etmeyeceğiz!” dediler. Bunun üzerine, aralarında şimdiki cezayı vermek üzere anlaşıp sulh yaptılar. (Bu açıklama üzerine) Resulullah (sav): “Ben Tevrat`taki ayetle hükmediyorum!” dedi ve onların recmedilmelerini emretti ve recmedildiler. Zühri (rh) der ki: “Bana ulaştığma göre şu ayet bunlar hakkında nazil olmuştur: “Şüphesiz ki Tevrat`ı biz indirdik. Ki onda bir hidayet, bir nur vardır. Kendisini (Allah`a) teslim etmiş olan (İsrail) peygamberleri, Yahudilere ait (davalarda) onunla hükmederlerdi…” (Maide 44). Resulullah (sav) onlardan biri idi.”
HadisNo : 1612

Fasil : TEFSİR BÖLÜMÜ – TEFSİRİN HÜKMÜ HAKKINDA
Konu : Kur`an`ın Faziletine Dair
Ravi : Haris el-A`ver
Hadis : Mescide uğramıştım, gördüm ki halk, zikri terkedip malayani konulara dalmış, konuşuyor. Hz. Ali (ra)`ye çıkıp durumdan haberdar ettim. Bana: “Doğru mu söylüyorsun, öyle mi yapıyorlar?” dedi, Ben: “Ben Resulullah (sav)`ın şöyle söylediğini işittim: “Haberiniz olsun bir fitne çıkacak!” Ben hemen sordum: “Bundan kurtuluş yolu nedir Ey Allah`ın Resulü?” Buyurdu ki: “Allah`ın Kitabı (na uymak)dır. O`nda sizden önceki (milletlerin ahvaliyle ilgili) haber, sizden sonra (kıyamete kadar) gelecek fitneler ve kıyamet ahvali ile ilgili haberler mevcut. Ayrıca sizin aranızda (iman-küfür, itaat-isyan, haram-helal vs. nevinden) cereyan edecek ahvalin de hükmü var. O, hak ile batılı ayırdeden ölçüdür. O`nda herşey ciddidir, gayesiz bir kelam yoktur. Kim akılsızlık edip, O`na inanmaz ve O`nunla amel etmezse, Allah onu helak eder. Kim O`nun dışında hidayet ararsa Allah onu saptırır.O Allah`ın sağlam ipidir. O, hikmetli olan zikirdir, O dosdoğru yoldur. O, kendine uyan hevaları koymaktan, kendisini (kıraat eden) delilleri iltibastan korur. Alimler ona doyamazlar. Onun çokça tekrarı usanç vermez, tadım eksiltmez. İnsanı hayretlere düşüren mümtaz yönleri son bulmaz, tükenmez, O öyle bir kitaptır ki, cinler işittikleri zaman şöyle demekten kendilerini alamadılar: “Biz, hiç duyulmadık bir tilavet dinledik. Bu doğruya götürmektedir, biz onun (Allah kelamı olduğuna) inandık” (Cin, 1). Kim ondan haber getirirse doğru söyler. Kim onunla amel ederse ücrete mazhar olur. Kim onunla hüküm verirse adaletle hükmeder. Kim ona çağrılırsa, doğru yola çağrılmış olur. Ey A`ver, bu güzel kelimeleri öğren.”
HadisNo : 412

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

BENZER İÇERİKLER

Et İçin Kurbana Ortak Olan Varsa Herkesin Kurbanı Geçersizdir

Et İçin Kurbana Ortak Olan Varsa Herkesin Kurbanı Geçersizdir Diyanet uyardı! ‘Kurbanınız geçersiz sayılır’ Diyanet, kurbanlık

Tövbe İstiğfar Duası Nasıl Yapılır

Tövbe İstiğfar Duası Nasıl Yapılır Tevbe İstiğfar duası Türkçe okunabildiği gibi Arapça da okunabilmektedir.

Karınca Duası ve Kaynağı

Karınca Duası ve KaynağıKarınca Duası Kayanağı Halk arasında Hz. Süleyman (a.s.) döneminde yaşanan

RastgeleSeçilen İçerik
Svava Salıncak

14 Nisan 2013

EN ÇOK OKUNANLAR

Yılanlar ile İlgili Sahih Hadisler

Yılanlar ile İlgili Sahih Hadisler Yılanlar Hakkında Hadisler Fasil : KATL BÖLÜMÜ Konu : Öldürülmesi Caiz Olan

Kaynağına Göre Hadis Çeşitleri

Kaynağına Göre Hadis ÇeşitleriHADİS TÜRLERİ. Sıhhat Derecesine Göre. Sahih. Kaynağına Göre. Râvilerin

Hidayet ile İlgili Sahih Hadisler

Hidayet ile İlgili Sahih Hadisler Hidayet Hakkında Peygamberimizin Hadisleri Fasil : İLİM BÖLÜMÜ Konu : İlim